ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ปิดทองแท้

ศาลพระภูมิปิดทองแท้

ศาลเจ้าที่ปิดทองแท้

ศาลพระภูมิพระปรางค์สามยอด

 

Visitors: 363,631