การบูรณะซ่อมแซมศาลพระพรหม ณ CENTRAL PLAZA พิษณุโลก

ก.วัฒนาพานิช มีทีมช่างชำนาญสามารถซ่อมแซมศาลพระภูมิ ศาลพระพรหมของท่าน

ให้สวยงามที่สุด เสมือนวันแรกที่ท่านทำพิธี

Visitors: 366,995