พิธีไหว้ครูช่าง (พระวิษณุกรรม) ก.วัฒนาพานิช ประจำปี 2564

25/11/2564

 

ก.วัฒนาพานิช จัดพิธีไหว้ครูช่าง “พระวิษณุกรรม”

ประจำปี 2564 ณ สำนักงานใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

 

“ขอพรอันประเสริฐ จงเกิดแก่ทุกท่าน”

 

ก.วัฒนาพานิช : ธุรกิจบริการเกี่ยวกับศาลพระภูมิครบวงจร

Korwattanapanich: One Stop Spirit House Service in Thailandก.วัฒนาพานิช ขอพรมงคลเผื่อทุกท่านนะคะ

"สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต้องผลิตให้ถูกวิธี"

ศาลพระภูมิ จาก ก.วัฒนาพานิช ทุกชุดผ่านการทำงานของทุกคนที่ผ่านการไหว้ครูช่างในทุกปี 
สิ่งที่แตกต่างจากร้านศาลพระภูมิทั่วไป เราใส่ใจในทุกรายละเอียดของความมงคล

Visitors: 409,722