มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

ผลงาน ก.วัฒนาพานิช ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

โดย ทาง ก.วัฒนาพานิช ได้รับคัดเลือก จากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อทำ "โครงการ จ้างปรับปรุงศาลพระภูมิ มธ.ท่าพระจันทร์"

 

งานครั้งนี้เราดูแลแบบครบวงจร ทั้งงานก่อสร้างฐานศาลพระพรหมและศาลพระภูมิ รวมทั้งปรังปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ได้ประกอบพิธีมงคลอัญเชิญศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลพ่อปู่ ทั้งหมด 5 จุด โดยมีพราหมณ์ปกรณ์ วุฒิพราหมณ์ จากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เป็นเจ้าพิธีดำเนินกา

Visitors: 409,718