ศาลพระพรหม 70 นิ้ว

ก.วัฒนาพานิช : งานสั่งทำพิเศษ

 

ศาลพระพรหมขนาด 70 นิ้ว สามารถประดิษฐานองค์พระพรหมได้ถึง 35 นิ้ว 

ครั้งนี้ลูกค้านำไปบูชาพระแม่ธรณี สวยงามมาก

Visitors: 363,597