องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

15/11/2564  ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ขนาดใหญ่ สีทองคำพิเศษ

ก.วัฒนาพานิช จัดส่งศาลพระภูมิ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Visitors: 137,602