เทคนิคตั้งศาลพระภูมิให้เสริมโชคลาภแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้าน

เทคนิคตั้งศาลพระภูมิให้เสริมโชคลาภแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้าน

ศาลพระภูมิถูกตั้งขึ้นตามความเชื่อ และความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดา เจ้าที่เจ้าทาง ซึ่งผู้ทำพิธีตั้งศาลส่วนใหญ่เป็นพราหมณ์ ตามศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และการทำพิธีตามความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ทุกอย่างต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จะทำแบบขอไปทีไม่ได้ ทั้งเรื่องสถานที่ พื้นที่ ทิศทาง รวมไปถึงฤกษ์ต่างๆ ทั้งหมดนี้เพื่อความเฮง เสริมโชคลาภ และเพื่อฮวงจุ้ยในศาสตร์จีน มีเทคนิคหลักๆ ดังนี้

 
1. เลือกฤกษ์มงคลตามเวลาข้างขึ้นข้างแรม

การเลือกฤกษ์สำหรับตั้งศาลพระภูมินี้ต้องไม่ตรงกับวันอัปมงคล หรือวันต้องห้าม เพื่อความเป็นสิริมงคล หรืออาจเป็นฤกษ์สะดวกตามดวงเจ้าบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่วันข้างขึ้นข้างแรมที่เสริมดวงเฮงมีดังนี้

  • ขึ้น 2 ค่ำ แรม 2 ค่ำ
  • ขึ้น 4 ค่ำ แรม 4 ค่ำ
  • ขึ้น 6 ค่ำ แรม 6 ค่ำ
  • ขึ้น 9 ค่ำ แรม 9 ค่ำ
  • ขึ้น 11 ค่ำ แรม 11 ค่ำ

***ฤกษ์ต้องห้ามไม่ควรใช้เลยคือ ฤกษ์คนจน ฤกษ์โจร ฤกษ์นักการเมือง ฤกษ์พระสงฆ์ ซึ่งฤกษ์เหล่านี้ คือ

  • วันพฤหัสบดี หรือวันเสาร์ เดือน 1, เดือน 5 และเดือน 9
  • วันพุธวันศุกร์ เดือน 2, เดือน 6 และเดือน 10
  • วันอังคาร เดือน 3, เดือน 7 และเดือน 11
  • วันจันทร์ เดือน 4, เดือน 8 และเดือน 12

2. เลือกสถานที่เปิดรับโชคลาภ

หากสร้างบ้านโดยบริษัทรับสร้างบ้านที่เชี่ยวชาญ และสามารถให้คำปรึกษาด้านนี้ได้ ส่วนใหญ่จะไม่นิยมตั้งศาลชิดกำแพงมาก และจะเว้นระยะจากกำแพง 1 เมตร

ทั้งนี้ศาลพระภูมิจะต้องไม่อยู่ในระยะใต้เงาของบ้าน เพราะเชื่อว่าการที่มีเงาบ้านบดบังศาลนั้นจะทำให้มีสิ่งชั่วร้ายครอบงำตลอดเวลา บริเวณที่ตั้งไม่ควรตั้งอยู่ใกล้สิ่งอัปมงคล สิ่งปฏิกูล เช่น ถังขยะ ห้องน้ำ บ่อทิ้ง และในหลักของพราหมณ์จะหลีกเลี่ยงการหันหน้าศาลตรงกับประตูหน้าบ้านและควรยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงกว่าระดับพื้นบ้านเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อเทพที่สูงกว่า บางบ้านที่พื้นที่จำกัดไม่สามารถหาระยะที่เหมาะสมได้ อาจจะยกศาลขึ้นไปตั้งที่ดาดฟ้า ซึ่งดาดฟ้าถือได้ว่าเป็นที่ซึ่งเหมาะกับเทพอย่างพระพรหม พระนารายณ์

***ตามหลักของฮวงจุ้ย จะเลือกวางในตำแหน่งมุม (มังกรเขียว) ของบ้านแล้วหันหน้าศาลมาที่ประตูรั้ว หลักฮวงจุ้ยจะไม่พิจารณาเรื่องทิศในการหันศาล ซึ่งจะผิดกับหลักของศาสนาพราหมณ์ที่เน้นเรื่องการหันศาลให้ถูกทิศ

3. เลือกทิศมงคลถูกหลักฮวงจุ้ย

เพื่อความเจริญมีโชคลาภไม่ขาดมือ ทิศปังที่สุดและเป็นทิศอันดับหนึ่งคือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ ทิศบูรพาหรือทิศตะวันออก ทิศที่สามคือทิศอาคเนย์หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศต้องห้ามในศาสตร์ฮวงจุ้ยคือ ทิศตะวันตกและทิศใต้

การตั้งศาลพระภูมิจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการตั้งศาลตี้จูเอี้ย การวางองค์ประกอบ การวางแจกัน กระถางธูป จะต้องไม่ใหญ่จนปิดบังหน้าศาล การวางน้ำในบริเวณศาลจะต้องวางตำแหน่งหน้าศาลเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมวางเป็นอ่างบัวหรือน้ำพุเล็กๆ ห้ามทำน้ำรอบฐานของศาลพระภูมิ หรือหลังศาลมีท่อน้ำทิ้งไหลผ่าน

 

การตั้งศาลโดยส่วนใหญ่จะใช้เทคนิคหลักๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งในปัจจุบันการเสริมโชคลาภโดยตั้งศาลพระภูมิ จะปรับในเรื่องของรูปทรงศาลให้มีความโมเดิร์นมากขึ้น เพื่อให้เข้ากับบ้านหลักที่อยู่อาศัย รวมไปถึงการปรับโดยแต่งไฟ ใช้สี ก็ล้วนแล้วแต่ผสมหลายศาสตร์ตามความเชื่อและความศรัทธา

ทั้งนี้การตั้งศาลไม่ได้เป็นไปเพื่อเติมมุมบ้านให้ดูขลัง แต่เป็นไปเพื่อเสริมโชคลาภและแสดงความเคารพต่อสถานที่ หากเจ้าบ้านยังไม่มั่นใจในการใส่ใจดูแล หรือปล่อยปละละเลย การตั้งศาลอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี

 

Visitors: 409,712