โรงแรมนารายณ์

ศาลพระพรหมบนตึกสูงในใจกลางกรุงเทพมหานคร

Visitors: 161,406