บริษัท อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ขอขอบพระคุณ บริษัท อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด ที่เลือกบริการศาลพระภุมิ จาก ก.วัฒนาพานิช ค่ะ

ในครั้งนี้ ก.วัฒนาพานิช ได้ดูแลเรื่องการตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ เป็นบริการแบบครบวงจร

ตั้งแต่การดูสถานที่ตั้งศาล การถอนศาลเดิม และพิธีบวงสรวงศาลใหม่ทั้งหมด

- ศาลพระพรหม

- ศาลพระภูมิ

- ศาลเจ้าที่

- พิธีถอนศาล

- พิธีตั้งศาล

- องค์พระพรหมเนื้อทองเหลืองปิดทองแท้ 100 %

- อุปกรณ์ตกแต่งศาลทั้งหมด

- เครื่องดนตรี

- นางรำ

เป็นพิธีบวงสรวงที่เป็นชุดใหญ่ และ อลังการ ที่สุด

 

Visitors: 409,722